Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren houden wij een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot uw dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk en administratieve medewerkers. Allen hebben een geheimhoudingsplicht. Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Klik hier voor ons volledige Privacy reglement