Vanuit de drijfveer dat wij u de best mogelijke zorg willen leveren nemen wij deel aan gespecialiseerde netwerken en daarnaast hebben wij de handen in een geslagen met 6 andere praktijken onder de naam FysioCollectief Enschede.

 

FysioCollectief

Het doel van deze samenwerking is dat we gebruik maken van elkaars expertise en wij proberen door het maken van afspraken en regelmatig overleg, de fysiotherapeutische zorg in onze stad beter te coördineren. Samen sterk!

Klaas van Haeringen vertegenwoordigt onze praktijk in dit collectief.

 

In de volgende netwerken hebben wij zitting:

 

HVLNetwerkTwente_logo

Het Hart Vaat Longen heeft als doelstelling het beter positioneren en profileren van het fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond patiënten met HVL aandoeningen. Anique Velthof neemt zitting in dit netwerk namens onze praktijk. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.hvlnetwerk-twente.nl. Ook neemt Anique zitting in het

 

Claudicatio-Net

In dit netwerk hebben fysiotherapeuten zitting die gespecialiseerd zijn in Claudicatio Intermittens klachten, ook wel Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), dit betekent letterlijk hinken met tussenpozen. In Nederland is een veelgebruikte term voor deze aandoening “etalagebenen”. Als mensen pijn krijgen tijdens het lopen en hierdoor tijdens het lopen even rust moeten nemen, doen zij net alsof zij naar etalages kijken. Hier komt de naam etalagebenen vandaan. Deze pijn in de benen wordt vaak veroorzaakt door een verminderde doorbloeding. Voor meer informatie zie: www.claudicationet.nl Namens onze praktijk is Anique ook aangesloten bij het

Parkinsonnet

 

 

 

 

Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit gebeurd onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. Voor meer informatie zie: www.parkinsonnet.nl

 

Rugnetwerk_Twente

In dit netwerk zijn fysiotherapeuten opgenomen die gespecialiseerd zijn in rugklachten en rugchirurgie. Deze fysiotherapeuten hebben een speciale rugscholing gevolgd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Rugnetwerk Twente. Namens onze praktijk is Chantal Vaarkamp aangesloten bij dit netwerk.

 

Schoudernetwerk_twente

Een groep fysiotherapeuten die het handelen bij patiënten met schouderaandoeningen wil optimaliseren. Op de site van het SchouderNetwerk vindt u meer informatie over schouder-aandoeningen, het lichamelijk onderzoek, (para-)medische interventies en consequenties voor de revalidatie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.schoudernetwerk.nl  Namens onze praktijk is Marlies Wobben aangesloten bij dit netwerk.