Haptonomie / psychosomatische klachten

Klachten noemen we psychosomatisch wanneer de lichamelijke klachten sterk gerelateerd zijn aan mentale of psychische processen zoals stress.

In geval van stress reageert het lichaam met stressreacties zoals extra spierspanning, snelle ademhaling en hoge hartslag. Dit is nodig om de stress de baas te kunnen. Klaar om te verweren of te vluchten. Wanneer de stressprikkel weer weg is worden in de normale situatie de genoemde reactie’s ook weer minder.

Als de lichaamsfuncties in deze actiemodus blijven (de stressprikkel is misschien reeds lang verdwenen), kan dit schadelijke gevolgen voor het lichaam hebben. Voortdurend hoge spierspanning kan leiden tot schade aan spieren en pezen. De snellere ademhaling kan b.v. hyperventilatie tot gevolg hebben en de verhoogde hartslag kan tot hoge bloeddruk en hoofdpijn leiden. De klachten zijn in dit geval te herleiden naar de psychische stressprikkel die er ooit was, of er nog is. Vaak geven emoties over de ontstane situatie (boos, bang of verdietig) een extra belasting.

Bij klachten die ondanks fysiotherapeutische behandeling niet of slechts gedeeltelijk zijn verdwenen kan het dus zinvol zijn om te onderzoeken of de klachten wellicht een andere oorzaak hebben dan een lichamelijke.

• Voelt u zich vaak gespannen,onrustig, opgejaagd of hebt u moeite met slapen?

•  Hebben de klachten invloed op uw stemming?

•  Hebben de klachten invloed op uw privë- leven en/of werksituatie?

•  Hebben zich in de afgelopen jaren in uw privé-leven en/of werksituatie ingrijpende

veranderingen voorgedaan?

•   Zijn er problemen in uw naaste omgeving die u veel zorg geven?

•   Hebt u de afgelopen 2 jaar meerdere klachten gehad zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak?

•   Hebt u afgelopen tijd last gehad van regelmatig terugkerende hoofdpijn, benauwdhe

opgeblazen gevoel, misselijkheid of hartkloppingen?

Wanneer 3 of meer vragen met ja beantwoord worden, is het zinvol om een afspraak met een psychosomatisch fysiotherapeut te maken.

Behandeling

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut heeft een opleiding gevolgd in de haptonomie. Dat betekent dat de behandeling gericht zal zijn op het bewust maken van lichamelijke signalen en de rol van gedachten en emoties.

Daarbij maakt hij gebruik van massage, ontspanning- en ademtherapie en oefentherapie en ook van gesprekken die inzicht geven in gedragspatronen, gedachten en emoties. In de behandelingen wordt gewerkt aan:

• Het aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem;

• Het verhogen van uw belastbaarheid door middel van gerichte oefentherapie;

• Het aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen;

• Vertrouwen krijgen in het eigen lichamelijk en emotioneel functioneren waardoor het

zelfvertrouwen positief beïnvloed wordt.